Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2012

Reposted fromfallingslowly fallingslowly

August 15 2012

7507 b5fb
Reposted fromscorpix scorpix viafallingslowly fallingslowly
0717 16f8
Reposted frommagdoska magdoska viafallingslowly fallingslowly

June 04 2012

Jeśli Bóg jest w stanie stworzyć świetliki, których pupa świeci jak gwiazda, to myślę, że wszystko inne też jest możliwe. Wszystko.
— Charles Martin "w pogoni za świetlikami"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viamaoam maoam

June 02 2012

Play fullscreen
Piękny klip, prosto z Savannah - amerykańskie obrazki i polskie dźwięki. Karolina Kozak. <3
Reposted byonnomnomflowerybialetulipanynegacjadoesnt

May 26 2012

April 17 2012

April 16 2012

April 08 2012

Details of Poznan
Reposted frompoznan poznan viaiamme iamme

February 28 2012

8370 936f
Reposted fromtola tola

February 17 2012

5534 c220 500
Reposted byenjoyonnomnomadvocattszydfazeronotforgetmeiwannabeyourHenneySayidevelinalittleproblemmacckamalwinosdeszczowapioparenthesesnebthatStaLovaparachuteplusiektheawakeningksieznapogodnabialetulipanyciasteczkowasokosmthngzabkaPaniAniasyrenka27

February 08 2012

zgadzam się! jestem fanką tolowego pisania!

February 02 2012

Praga i tola? (: <3

January 25 2012

5656 593d
Reposted frommiserere miserere viamezzanine mezzanine

January 24 2012

Niebo musi istnieć, bo Ziemia nie pachnie jak dom.
— Peter Kreeft
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viapumpkinsoup pumpkinsoup
1246 54f7
Reposted fromnameherhope nameherhope
Reposted fromnameherhope nameherhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl