Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2012

Reposted fromnameherhope nameherhope
Reposted fromnameherhope nameherhope
1155 070f
Reposted fromnameherhope nameherhope
0928 413f
Reposted fromnameherhope nameherhope
6544 c0b9 500
Reposted fromtola tola

January 22 2012

Karolina Kozak - "Mimochodem" - singiel promujący nową płytę "Homemade" (premiera 20.02.2012).
Reposted byspontanicznagwiazdeczkaconsolante

January 21 2012

5115 c2d8
Reposted fromjustadream justadream viaGaa Gaa
wybieram.... Twoje towarzystwo! (; 
ciemne włosy są super! choć ja lubię Twoje.
Reposted bymysoulfortakeczekoladowa

January 20 2012

5439 1acc
Reposted fromRedPenny RedPenny viagwiazdeczka gwiazdeczka
5276 29f3
Reposted fromRedPenny RedPenny viaiamme iamme
telepopmusik tak samo, dokładnie. i też dzięki Tobie, w związku z Tobą. (: I do enjoy.
7862 301f

January 19 2012

zawsze, gdy widzę napis "just breathe", przychodzi mi na myśl ten utwór. kocham go, bez kitu. jeden z najbardziej działających na mnie kawałków. dzięki Tobie.
9790 1b7d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromluuuk luuuk viatarat tarat
jaki tytuł piosenki? i dlaczego jej nie znam? (:

January 18 2012

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl